W Medivacant Twoje
zdrowie i bezpieczeństwo
są naszym priorytetem.

REGULAMIN

dla farmaceutów współpracujących
z serwisem Medivacant
NUMER 1/2020
(OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 R.)

pobierz regulamin