W Medivacant Twoje
zdrowie i bezpieczeństwo
są naszym priorytetem.

Aby zachować ciągłość funkcjonowania w czasie pandemii, w nietypowych, trudnych okolicznościach,
uczulamy naszych lekarzy i mgr farmacji na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Monitorujemy wytyczne instytucji medycznych i władz rządowych. Dokładamy starań, żeby pomóc osobom
poszukującym dorywczych zajęć sprostać temu wyzwaniu przez rzetelną informację.

Covid-19

Covid-19 (koronawirus) jest infekcją dróg oddechowych, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową.

Objawy, które występują przy chorobie to: gorączka, suchy kaszel i trudności w oddychaniu.
Wyżej wymienione objawy mogą pojawić się w ciągu 14 dni i w większości wypadków są łagodne.
Należy jednak zawsze zachowywać szczególną ostrożność, stosując zabezpieczenia przed zarażeniem
jak przy innych chorobach przenoszonych drogą kropelkową, np. przy grypie sezonowej.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA OFERT RACY
W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie bezpiecznych zachowań podczas wykonywania
czynności służbowych.
Jeśli realizujesz ofertę dyżuru/zmienę w grupie, w bezpośrednim kontakcie
z innymi, pamiętaj o zachowaniu szczególnej ostrożności!

Poniżej wskazujemy metody zapobiegania zakażeniu zalecane
przez Ministerstwo Zdrowia:


Myj ręce regularnie, mydłem i wodą, ewentualnie płynami na bazie alkoholu,
przez co najmniej 20 sekund.

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, o ile to tylko możliwe, co najmniej 1 metr.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Chroń innych podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką (chusteczkę wyrzuć do kosza).

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, niezwłocznie zasięgnij pomocy lekarza.

Ponadto ...

Zastosuj się do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośredniego pracodawcy oraz
zastosuj się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, w tym w zakresie zasad
prewencji antywirusowej i nieinwazyjnego badania temperatury ciała przed wykonaniem oferty pracy.

Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji o koronawirusie - nieprawdziwe wiadomości
w konsekwencji mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu W sytuacji, gdy istnieje ryzyko zarażenia, zachowaj
szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z poniższymi zasadami.

Zostań w domu, jeśli myślisz, że mogłaś/eś zarazić się koronawirusem i niezwłocznie podejmij
kroki rekomendowane przez właściwe służby. Jak postępować w sytuacji wątpliwości podejrzenia
koronawirusa dowiesz się dzwoniąc pod nr infolinii NFZ

tel. 800 190 590

Zostań w domu i nie spotykaj się z innymi ludźmi przez 14 dni, jeśli dzielisz dom z kimś, kto ma
objawy koronawirusa (wysoka gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Regularnie czyść i dezynfekuj dotykane przedmioty i powierzchnie za pomocą zwykłych środków
czyszczących, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia infekcji na inne osoby.

Medivacant będzie aktualizował swoją politykę
bezpieczeństwa w miarę potrzeb i rozwoju sytuacji.